Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ serveru www.thymallus.com, sa zaväzuje, že:

  • Vaše osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu www.thymallus.com.
  • Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Údaje, ktoré je nutné zadať pri registrácii alebo objednávke.

a.) Fyzická osoba:

Meno a priezvisko
Úplnú poštovú adresu
Telefonické a e-mailové spojenie

b.) Právnická osoba:

Meno a priezvisko
Názov firmy
Úplnú poštovú adresu
Telefonické, prípadne faxové spojenie
IČO
IČ DPH, pripadne DIČ

Tieto údaje sú nevyhnutné pre samotný proces vybavenia objednávky. Umožnia nám vykonať potrebné účtovné operácie (vyhotovenie daňového dokladu, ktorý vyžadujú obe strany), spárovať vašu platbu, odoslať tovar na dodaciu adresu.

Váš súhlas:
Používaním internetového obchodu www.thymallus.com súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.